బొమ్మల కొలువు 

జయప్రద

Jayaprada01.jpg

జయసుధ

Jayasudha01.jpg

మోహన్‌బాబు

Mohanbabu01.jpg

పవన్ కళ్యాణ్

PawanKalyan01.jpg

రోజా 

Roja01.jpg

సుహాసిని

Suhasini01.jpg

ఇతరములు

VanajaTheFilm01.jpg